Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΒΑΘΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Αrt1906 Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 

Χατζηαναγνώστου Γιώργος


Βήματα αργά εκπληκτικά αργά προς την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν οι αφανείς "πτωχεύσεις" λαμβάνονται αραιά και πού χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η προσχηματική διευθέτηση του επί δεκαετίες σιωπηρά και ανά μήνα ρύθμιση των αδρανών επιχειρήσεων μέχρι πρότινος επιχειρήσεις ήταν ήδη γεγονός έστω και με προβλήματα.

Και βέβαια όλη αυτή η ρύθμιση έχει να κάνει με την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση μέσω του Τραπεζικού συστήματος για εκκαθάριση των εναπομεινάντων ζωντανών -βιώσιμων επιχειρήσεων και υφαρπαγή τους απο τα funds.

Πρακτικά λοιπόν τα αδιέξοδα των εγκλωβισμένων επιχειρήσεων σε αδράνεια σιωπηλά δεν λύνονται με μικρο ρυθμίσεις μέσω ΚΥΑ μηνιαίως εκδίδονται που ούτως ή άλλως σιωπηλά αποδεχόνταν απτήν εφορία.
Τα νούμερα των ανοιχτών υποχρεώσεων (ελεύθερα πιστούμενα τιμολόγια) των μεταχρονολογημένων επιταγών ,των ημερομηνιών λήξης των επιταγών-συναλλαγματικών,τα μη καταγεγραμμένα εως ληξιπρόθεσμα δάνεια  υπερβαίνουν κατά πολύ το ολικό ΑΕΠ της χώρας για να έχουμε μια αίσθηση μεγεθών.         
Άρα το πρόβλημα υπερβαίνει κατά πολύ την όποια προς την καλή κατέυθυνση μικρο ρύθμιση και δεν χρειάζεται να θριαμβολογούμε με πηχαίους τίτλους προσχηματικούς.

Το προ πτωχευτικό δίκαιο,πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει να κατανοηθεί σαν λειτουργία από τους νομικούς που είναι λογικό να μην έχουν επιχειρησιακή-επιχειρηματική επάρκεια πάρα μόνο νομική γνώση εντός συντεχνιών.

Ο νομικός φορμαλισμός όμως δεν απεγκλωβίζει 1,000,000 διαλυμένους έντεχνα Μικρομεσαίους χωρίς να υπάρχει κεντρική στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας,εφαρμογή πτωχευτικού δικαίου ρεαλιστική και όχι νομική μόνο,εφαρμογή της Β ευκαιρίας κ.α. 

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αναφέρει τα εξής:

«Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, επιλύοντας ένα σημαντικό χρονίζον πρόβλημα των φορολογουμένων, εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη διακοπή εργασιών φορολογουμένων με ημερομηνία διακοπής εργασιών την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Ειδικότερα, πρόκειται για δυνατότητα που παρέχεται σε φορολογούμενους ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, οι οποίοι έχουν την πρόθεση να προβούν στη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα

Β) δεν έχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όταν πρόκειται για εταιρίες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης

Γ) ειδικά για τα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών ανάγεται σε ημερομηνία πριν την 15η Φεβρουαρίου 2013.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν στην Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας δήλωση διακοπής εργασιών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και η διαδικασία διακοπής εργασιών θα προχωρά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση».
*Ο Χατζηαναγνώστου Γιώργος είναι Εntrepreneur Mικρομεσάιων Επιχειρήσεων. Σχολιάστε Ελεύθερα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...