Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Πιστοποιητικό ταυτότητας κτιρίου και η συντεχνιακή γραφειοκρατεία στο απόγειο της..

Αrt2075 Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016
Χατζηαναγνώστου Γιώργος

Το ότι η απαξίωση της ακίνητης περιουσίας περνά μέσα από επιτηδευμένη χαρτούρα γνωστό.
Το άρθρο 22 του νομοσχεδίου επιβάλει τον υποχρεωτικό επανέλεγχο όλων των κτιρίων ανά πενταετία και των όλων των κατοικιών ανά επταετία, με υποχρεωτικές αμοιβές αγνώστου ύψους των ιδιωτών μηχανικών που θα τους διενεργούν.Και εάν αυτό δεν αφήνει υπόνοιες διαφθοράς ,τότε το άσπρο είναι μαύρο, κατά την συνήθη τακτική παραπληροφόρησης. Θυμίζει εν πολλοίς το "μεροκαματάκι"που βγαίνει από μηχανικούς σε βάρος της ακίνητης περιουσίας όπως πρόσφατα το ενεργειακό πιστοποιητικό. 
Ακόμα και σήμερα παραλιακά και "νύχτα" κατατίθενται νομοσχέδια παράτασης της παράτησης μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν "πελατάκια". 
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Το άρθρο 23 του Ν. 4178/2013 τροποποιείται ως εξής:
Στην παρ. 1 περ. α όπου αναφέρεται η προθεσμία των τριών (3) ετών, τροποποιείται σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών.
Στην παρ.1 περ. β όπου αναφέρεται η προθεσμία των τριών (3) ετών, παρατείνεται σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών.
Ανύπαρκτες ουσιαστικά αιτιολογικές μελέτες συνθέτουν αλλά και αναδυκνείουν το πολιτικό "πάρτυ" που επί χρόνια στήνεται γύρω από την ακίνητη περιουσία. 

Η νέα ταυτότητα κτιρίου αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αναντιστοιχία παραγωγικής κοινωνίας και παρασιτικών συντεχνιακών νομοσχεδίων που βυθίζουν την επιχειρηματικότητα που ούτως ή άλλως είναι ποινικοποιημένη.

Παρατίθενται τα παραστατικά που "χρειάζονται" για το πιστοποιητικό ταυτότητας κτιρίου που θα χρειαστή για τα 6,384,353 ακίνητα που υπάρχουν νόμιμα στην χώρα μας.*καλό "μεροκαματάκι".

Αν σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κανονικών κατοικιών, 22,6%, κατασκευάστηκαν την περίοδο 1971- 1980 και χρήζει "θεραπέιας"τότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος στο "μεροκαματάκι".

Το κόστος δε απόκτησής της υπολογίζεται ότι θα ξεκινά από τα 400 ευρώ για την χρήση της σφραγίδας του μηχανικού.Η παραγόμενη δε βιομηχανία προστίμων για την μη συμμόρφωση ή ψευδείς δηλώσεις πιθανόν μετράται σε ασσύληπτα νούμερα θυμίζοντας εν πολλοίς τις "επενδύσεις" όπως στο erbil.  

Τα παραστατικά 
Άρθρο 20 Συμπλήρωση ταυτότητας – Έκδοση Πιστοποιητικών
1. Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
β. τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφ’ όσον υπάρχει
ε. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων
στ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση,

2. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ταυτότητα κτιρίου και για τον έλεγχο δόμησης συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, από τους επιβλέποντες μηχανικούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του παρόντος και από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 20.

3. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

4. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου δύναται να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μορφή και τα έντυπα τα οποία οφείλει να συμπληρώσει ο αρμόδιος μηχανικός. Ειδικότερα από αρμόδιο μηχανικό συμπληρώνονται τα σχετικά Έντυπα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον αρμόδιο μηχανικό:
α. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου ή
β. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

6. Τα απαιτούμενα στοιχεία υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων καταχωρούνται μετά από αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται υποβολή επιπλέον στοιχείων νομιμότητας και σχεδίων των κτιρίων.

*Ο Χατζηαναγνώστου Γιώργος είναι Entrepreneur Mικρομεσάιων Επιχειρήσεων.Σχολιάστε Ελεύθερα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...