Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.


Αrt2707 Σάββατο 18 Μαρτίου 2017
Χατζηαναγνώστου ΓιώργοςΣε χώρα όπου μέσω μνημονίων έχει εγκλωβιστή σε αδιέξοδο, η ανάπτυξη και κατ επέκταση το ΑΕΠ της χώρας μέσω του τρίπτυχου συνεργασίας Επιστήμης ,Επιχειρηματικότητας και πολιτικών είναι το κλειδί της επιτυχίας.
Η Επιστήμη γιατί με το υπάρχον υψηλά καταρτισμένο Ελληνικό στελεχειακό δυναμικό παράγει υπεραξία σε καινοτόμαπροιόντα ή υπηρεσίες  αλλά και συνεισφέρει θετικά στην παραγώμενη αλυσίδα αξίας.

Η Επιχειρηματικότητα η οποία παραμετροποιεί επεξεργάζεται και προάγει μέσω επιχειρησιακών στρατηγικών επιχειρηματικά σχέδια, που στοχεύουν στην άμεση βελτίωση χρηματοοικονομικών ροών προς όφελος του ΑΕΠ.
 Οι πολιτικοί με την παραγωγή σχεδίων ανόρθωσης του ΑΕΠ που νομοθετώντας, συνθέτουν την ανάγκη και την διαμόρφωσης ζήτησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες, διατηρώντας την συνεκτική υφή του κοινωνικού ιστού,αλλά και παράλληλα στοχεύοντας στην ευημερία των πολιτών του Κράτους.

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρεται επί ώρες για τα ίσως στρεβλά .τις ιδιοτέλειες και τα μικροσυμφέροντα που απαρτίζουν την σημερινή κατάσταση των τριών ανωτέρω πυλώνων στην Ελλάδα αλλά και όχι μόνο σε αυτήν.

Στόχος όμως του άρθρου είναι να καταγράψει αλλά και να προτείνει τον οδηγό σύνδεσης των τριών δομών που καθορίζουν την πορεία προς την ευημερία, χωρίς να καταδείξει την επάρκεια ή την ανεπάρκεια των φυσικών προσώπων, που διαχειρίζονται συνθετικά ο καθένας από μεριά του,συμμετέχοντας ή αποφεύγοντας ,το αποτέλεσμα της συνολικής ευημερίας των πολιτών της χώρας.

Αυτό με δεδομένο και πανθομολογούμενο ότι χωρίς τις συνέργειες των τριών αυτών πεδίων, η χώρα θα παραμένει έρμαιο εξωτερικών παρεμβάσεων και διαπλοκής ιδιοτελών συμφερόντων ,ατομιστικά αλλά και εγωκεντρικά, είτε είναι επιστήμονες ,είτε επιχειρηματίες ,ακόμα ακόμα και σαν πολιτικοί.

Γεγονός επίσης είναι ότι σύμφωνα με τον Maslow η ανθρωποκεντρική πυραμίδα αξιών της ζωής, από την επίλυση του βασικού του επισιτισμού, μέχρι την αυτογνωσία, περιλαμβάνει τα στάδια της κοινωνικής αποδοχής,και της ατομικής επιβεβαίωσης ,μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων όπου σαν κοινωνία τα φυσικά πρόσωπα  δημιουργούν .συναλλάσσονται και θεσμοθετούν κανόνες εύρυθμης λειτουργίας, του κοινωνικού του αποδεκτού συνόλου.

Στην δε μακρόχρονη ιστορία του ανθρώπου άπειρες επιστημονικές εφευρέσεις, καθόρισαν την λεγόμενη κατά καιρούς βιομηχανική επανάσταση, μέχρι και την της 4ης γενειάς σήμερα.Αυτές οι επιστημονικές εφευρέσεις έγιναν με την σειρά τους επιχειρηματικά σχέδια (αποτυχημένα ή επιτυχημένα).
Τα επιχειρηματικά σχέδια στην συνέχεια πρακτικά εναρμονίστηκαν και διαμορφώθηκαν, με βάση τις συνταγματικές αλλά και τις νομοθετικές παρεμβάσεις των πολιτικών φυσικών προσώπων σαν όργανα της δομημένης ιεραρχούμενης κοινωνίας ,
Έτσι είναι εύκολα αντιληπτό ότι η συνέργεια και η αδήριτη ανάγκη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των τριών εμπλεκομένων μερών ,διαμορφώνει την μορφή. την φτώχεια ή την ευημερία της κοινωνίας που σήμερα ζούμε.

Μπορεί το σημερινό περιβάλλον να στηρίζεται σε άυλες χρηματοπιστωτικές Τραπεζικές αξίες , μπορεί η τεχνολογία να ανατρέπει διαρκώς τα δεδομένα,μπορεί οι πολιτικοί να μην έχουν εξειδικευμένη γνωστική επάρκεια στο όλον, όμως αυτοί οι τρεις είναι οι πυλώνες που σήμερα καθορίζουν μετην στάση τους την ευημερία  ,την βιωσιμότητα του Έθνους Κράτους ,και την εν δυνάμει πορεία τής χώρας στο αύριο.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πατεντών E.P.O οι τάσεις και τα στατιστικά του έτους 2016 που καταγράφονται,αναδεικνύουν την προτεινόμενη στόχευση των επιστημόνων ,όπου αυτές οι παραγώμενες πατέντες με την σειρά τους ,είναι αντικείμενο επιχειρησιακών στόχων εμπορικής ή βιομηχανικής παραγωγής,  μέσα σε ένα θεσμοθετημένο περιβάλλον από πολιτικούς ανθρώπους.

Χαρακτηριστικά αναδεικνύεται μέσα από την έκθεση, ή έντονη ανάπτυξη της νέας υπερδύναμης τόσο σε ανθρώπινα αριθμητικά μεγέθη(πληθυσμιακά).αλλά και σε αριθμό κατάθεσης πατεντών της Λ.Δ.Κίνας με 46% άνοδο από το 2015.
Αντίστοιχα οι Η.Π.Α. καταγράφουν πτώση 4,6%.

Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένη πολιτική στόχευση της Λ.Δ.Κίνας να "κλειδώσει" την FIAT νομισματική απόδοση του παραγόμενου ερευνητικού έργου της.ανεξάρτητα τα εξελισσόμενα ανά τον κόσμο εργασιακά κοστολόγια ,λόγω υφιστάμενης διεύρυνσης των συνόρων (παγκοσμιοποίηση). Δηλαδή ακόμα και με μηδενικό κόστος παραγωγής εάν ποτέ καταφέρει μια χώρα (π.χ. δούλοι) η πατέντα θα εγείρει δικαιώματα επιστημονικής κατοχύρωσης,άρα fiat αξίες ανεξάρτητα εάν το προϊόν παράγεται λ.χ. στην Κίνα ή στην Γερμανία.

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό ,το παράδειγμα του κόστους διάθεσης ενός κινητού περιλαμβάνει κατά βάση δικαιώματα πατέντας στα πχ 700 λογισμικά του κινητού,αξίας πχ 150€ την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής των εξαρτημάτων της συσκευής είναι αναλογικά υπερβολικά μικρό (2-5€).
Έτσι παρατηρούμε ότι τα ραγδαία αναπτυσσόμενα e-commerce ,αλλά και οι ραγδαία αναπτυσσόμενες Ε.Ο.Ζ. (ελεύθερες οικονομικές ζώνες) δείχνουν την επιχειρηματικά σχεδιαζόμενη παγκόσμια προοπτική για τα επόμενα χρόνια.

Με την σειρά τους στην συνέχεις τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα νομοθετούν,με βάση το γνωσιακό τους υπόβαθρο ,και τις όποιες συνταγματικές επιταγές του Έθνους Κράτους που υπάρχουν ,αλλά και την πιθανή ιδιοτελή ή ανιδιοτελή σκέψη που παράγουν ή ακόμα και μέσω της αδράνειας τους.

 Η νανοτεχνολογία ,τα λογισμικά ,οι ενεργειακές εφαρμογές της επιστήμης καταγράφονται στην έκθεση σαν θέματα μείζονος σημασίας σε πεδία, που αναδεικνύει η ίδια έκθεση του 2016. όπως η φαρμακοβιομηχανία,τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη και τα των ηλεκτρονικών υπολογιστών εν πρώτοις ,σε συνδυασμό με τις μεταφορές εν συντομία (logisticks).

Το παραγόμενο τελικό βιομηχανικό προϊόν που εφαρμοσμένα παντρεύει και εναρμονίζει  την επιστήμη ,παράγει με την σειρά του ,επιχειρησιακές στρατηγικές αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες , για όσους θέλουν,και μπορούν να διαβάσουν το μέλλον.      

Οι πολιτικοί με την σειρά τους ,οφείλουν να αποκωδικοποιήσουν αυτές τις τάσεις διαβάζοντας ,αλλά και έχοντας γνωστική επάρκεια του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος καλύπτοντας, νομοθετικά τα παραγόμενα τελικά προς διάθεση προϊόντα ,έχοντας σαν γνώμονα το Κοινωνικό πρόταγμα ,την βιοηθική,αλλά και τις διεπιστημονικές επιπτώσεις που έχει όλο αυτό το αμφίδρομο τρίπτυχο πεδίο μεταξύ επιστημόνων,επιχειρηματιών,και πολιτικών.

Οι τάσεις είναι καταγεγραμμένες ,οι ρυθμοί εξελίξεων καθημερινά καταιγιστικοί,και η πολιτική ηγεσία που εκφράζει μέσω του εκλογικού σώματος  την κοινωνία οφείλει να προβλέπει ,να παρεμβαίνει,αλλά και να προτρέπει τους πολίτες της χώρας αξιοκρατικά,τεχνοκρατικά και ουμανιστικά ταυτόχρονα.

Το πως αυτά τα πρόσφατα ανακοινωθέντα δεδομένα της έκθεσης χρήσης του 2016 ,μπορούν να ανορθώσουν την στοχευμένα κατακρημνυσμένη παραγωγή της χώρας, είναι ένα σύνθετο πλέγμα όπου η κεντρική ευθύνη είναι της πολιτικής ηγεσίας εν πρώτοις,  που οφείλει να μην ξεχνάει να ενημερώνεται για τα επιστημονικά,να έχει γνώση του υγιώς επιχειρείν,και ταυτόχρονα γνώση των Συνταγματικού αλλά και νομικών κανόνων με στόχο την έξοδο από την "κρίση".

Οι πολιτικές ντιρεκτίβες και ιδιοτελείς κομματικές παρεμβάσεις ,λειτουργούν ανάστροφα προκαλώντας δυσθημία επιστημονική και επιχειρησιακό αποπροσανατολισμό σε βάρος του Α.Ε.Π.

Το τραπέζι είναι στρογγυλό αλλά και διακριτά ισότιμο μεταξύ Επιστημόνων ,Επαγγελματιών Μικρομεσαίων που αποτελούν τον κατά βάση κορμό της Ελληνικής οικονομίας και των πολιτικών που η γνωστική τους επάρκεια και κατάρτιση προάγουν ή γκρεμίζουν τον πολιτισμό ,την υγιή επιχειρηματικότητα και τα ήθη και έθιμα της κοινωνίας.                                                


 Παραπομπές

*Ο Χατζηαναγνώστου Γιώργος είναι Εntrepreneur Mικρομεσαίων Επιχειρήσεων .
Σχολιάστε Ελεύθερα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...