Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

EASO Μόρια, Λέσβος: «Απαγορεύεται ο πρόσφυγας να υπογράφει με επιφύλαξη»!

Ανταπόκριση από Λέσβο
Την απόφασή του να μην επιτρέπει στους πρόσφυγες και τους συνηγόρους τους να θέτουν την υπογραφή τους με επιφύλαξη στο πρακτικό της συνέντευξης, ανακοινώνουν τα στελέχη του EASO (European Asylum Support Office-EASO, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) στη Μόρια Λέσβου.
Τη στέρηση του στοιχειώδους αυτού δικαιώματος για την έννομη προστασία, το οποίο απολαμβάνει οποιοσδήποτε πολίτης διεθνώς σε οποιαδήποτε θέση της υπογραφής του χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, την αποφάσισε το EASO με τη σιωπηρή ανοχή του  Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, έτσι ώστε οι χειριστές του που διενεργούν συνεντεύξεις να μην ευθύνονται ποτέ για καμία τυχόν πλημμέλεια, αφού η ανεπιφύλακτη υπογραφή θα σημαίνει κατοπινή σιωπηρή αποδοχή της πλημμέλειας αυτής από τον αιτούντα.
Σημειωτέον ότι οι συνεντεύξεις που διενεργούνται από χειριστές του EASO γίνονται απουσία αντίστοιχου χειριστή του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, δηλαδή απουσία λειτουργού του Ελληνικού Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι αποτελούν την κρίσιμη διαδικασία για την απονομή ασύλου από το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα πρακτικά κρατούνται χωρίς φωνοληψία, η καταγραφή των απαντήσεων είναι συνοπτική και η συντριπτική πλειοψηφία των χειριστών αυτών είναι αλλόγλωσσοι, έτσι η διερμηνεία είναι από και προς τα αγγλικά και όχι τα ελληνικά. Αδιάφορα προς το πόσο καλά μιλά τα αγγλικά ο Έλληνας συνήγορος.
Αυτή τη διαδικασία το EASO απαιτεί, οι πρόσφυγες να την αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα!


Σχολιάστε Ελεύθερα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...