Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πιλοτικά από αρχές Ιουνίου


Ξεκινά πιλοτικά το “κύμα” των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, με την ιστοσελίδα του Ταμείο Νομικών να έχει αναγγείλει ήδη 3.252. πλειστηριασμούς ακινήτων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων, κ. Γιώργο Ρούσκα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να γίνουν τα αναγκαία τεστ σε πρώτη φάση μέσα από εικονικές πράξεις. Με δεδομένο ότι ο Αύγουστος είναι μήνας αργίας τόσο για τους δικηγόρους όσο και τους συμβολαιογράφους.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, το όριο οφειλών πάνω από το οποίο θα μπορεί να βγαίνει σε πλειστηριασμό η κατοικία του οφειλέτη, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση είναι οι 300.000 ευρώ.

Οι τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει πως οι κατασχέσεις θα γίνονται αναγκαστικά για όσους έχουν κηρυχθεί ως «μη συνεργάσιμοι» και έχουν υψήλα δάνεια με σημαντική ακίνητη περιουσία. Άμεσος στόχος είναι 10.000 ακίνητα, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί και θα περάσουν στην κυριότητα των τραπεζών είτε μέσα από αναγκαστικά μέτρα είτε με τη συναίνεση των οφειλετών για την οικειοθελή παράδοσή τους, στο πλαίσιο συμφωνίας που θα προβλέπει την απαλλαγή τους από το βάρος της οφειλής τους.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργείται από τον πιστοποιημένο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στους κατά τόπους αρμόδιους συμβολαιογραφικούς συλλόγους.

Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί πρώτα στα ηλεκτρονικά συστήματα και να δηλώνει σε ποιόν πλειστηριασμό θέλει να λάβει μέρος, αφού πρώτα έχει καταβάλει την εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και θα έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος θα γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ιδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Παράλληλα, κάθε υποψήφιος πλειοδότης θα διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που θα κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών, εν συνεχεία ο υποψήφιος πλειοδότης θα ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών θα ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό.
Σχολιάστε Ελεύθερα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...