Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Καταστατικό ενός ορυχείου σμύριδα στη Κορώνο Νάξου το 1929 = η πραγματική έκφραση δημοκρατίας από φτωχούς ανθρώπους


" Μπορεί να μη το έγραφαν οι ίδιοι και να το έγραφε κάποιος ιερέας ή δάσκαλος , οι περισσότεροι σμυριδεργάτες της εποχής εκείνης είχαν πάει μέχρι 3ηδημοτικού , το συνέτασσαν και το υπαγόρευαν όμως αυτοί . Είναι εντυπωσιακά δημοκρατικό ένα τέτοιο κείμενο για αγράμματους (θεωρητικά) ανθρώπους και φανερώνει την τεράστια σημασία που έχει η ιστορία της σμύριδα στη Νάξο που δυστυχώς περιορίζεται στο ‘’ότι η σμύριδα ακόνιζε μαχαίρια ‘’…… "‘’Σήμερον την 21η του μηνός Απριλίου έτους 1929 ερχόμεθα σε συμφωνία οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μεριδιούχοι του ως άνω ορυχείου ίνα καταρτισθούν οι κάτωθι όροι :

1ον Ο αριθμός των εργαζομένων εργατών στο ορυχείο κάθε μέρα θα είναι έξι , ο απουσιάζων θα τιμωρείται με πρόστιμο αφαιρέσεως ενός ημερομισθίου από τα γενόμενα .

2ον Έκαστος μεριδιούχος (νοικοκύρης) θα έχει δικαίωμα να στέλνει εργάτη άρτιας δυνάμεως εκλεκτός από τον αρχηγό δύο συνεχείς ημέρες , την δε Τρίτη ημέρα υποχρεούται ο ίδιος , αλλιώς θα τιμωρείται με δύο ημερομίσθια Δεδομένου ότι αυτός θα απαλλάσσεται της αυτής ποινής όταν αποστείλει μεριδιούχο ως αναπληρωτή και την καταβολή επί πλέον 10 δραχμών στο ταμείο εντός 10ημέρου προθεσμίας , άλλωστε θα τιμωρείται με την αφαίρεση ενός ημερομισθίου .

3ον Τα προστίματα τα υποβληθέντα θα καταβάλλονται στα έσοδα του ταμείου .

4ον Όποιος χτυπήσει εργαζόμενος στο ορυχείο μεριδιούχος ή εργάτης το ορυχείο υποχρεούται να πληρώνει τα ημερομίσθια του ως και τα έξοδα του Ιατρού .

5ον Διορίζεται με εκλογή αρχηγός του ορυχείου αναλαμβάνοντας τις κάτωθι υποχρεώσεις και την καθημερινή διοίκηση του ορυχείου . Αφού ο αρχηγός αριθμήσει το σύνολο των εργατών στο ορυχείο δεικνύει στον καθένα το μέρος το οποίον θα εργαστεί για να αποδώσει περισσότερο και καλύτερα , εάν όμως η θέση είναι επικίνδυνη και κοπιαστική ο αρχηγός διατάσει τον έχοντα σειρά να εργασθεί εκεί . Ο αρχηγός εκτελεί τα καθήκοντα του και έχει το δικαίωμα να τιμωρήσει κάποιον από 10 έως 30 δραχμές πρόστιμο , ο αρχηγός θα εφοδιάζει το ορυχείο με πλήρη εργαλεία ως και υλικά , ευθύνεται επίσης για κάθε καθυστέρηση στην εργασία .

6ον Οι ποινές που επιβάλλονται θα απαλλάσσονται όταν προκύπτει ανώτερη βία .

7ον Πάσα βλάβη και ζημιά που προέρχεται από απροσεξία και παρακοή , λογίζεται σε βάρος του υπαίτιου .

8ον Όταν το ορυχείο χρειάζεται εργάτες πάνω από 6 ο αρχηγός ειδοποιεί κατά σειρά του καταλόγου προς συμπλήρωση της εργασίας .

9ον Έχει το δικαίωμα ο αρχηγός οσάκις θεωρεί κατάλληλη την ομόδικη σύσκεψή να καλεί τους πάντες σε Γενική συνέλευση προκειμένου δε περί απουσίας κάποιου θα τιμωρεί τον απουσιάζοντα με ένα ημερομίσθιο .

10ον Ισολογισμός ημερομισθίων μεταξύ των μεριδιούχων πρέπει να έχει λήξει στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου , αλλιώς θα πληρώνονται με 40 δραχμές έκαστον προς το ταμείο του ορυχείου .

11ον Τον αρχηγό απόντα θα αναπληρή ο αρχαιότερος των εργατών αρκεί να έχει άρτια κρίση

12ον το παρόν συμφωνητικό θα ισχύει για ένα μόνο έτος από την υπογραφή του από τους μεριδιούχους

Αντώνιος Σ. Παντελιάς
Δημήτριος Κ.Μελισσουργός
Γεώργιος Παυλόπουλος ‘’

Το παραπάνω συμφωνητικό προέρχεται από τη συλλογή του Μανώλη Δ. Μανωλά (πρόεδρος) και αφορά το ορυχείο Μαύρου Φάραγκα ή Λεβέντη της περιφέρειας Κορώνου Νάξου . Μπορεί να μη το έγραφαν οι ίδιοι και να το έγραφε κάποιος ιερέας ή δάσκαλος , οι περισσότεροι σμυριδεργάτες της εποχής εκείνης είχαν πάει μέχρι 3ηδημοτικού , το συνέτασσαν και το υπαγόρευαν όμως αυτοί . Είναι εντυπωσιακά δημοκρατικό ένα τέτοιο κείμενο για αγράμματους (θεωρητικά) ανθρώπους και φανερώνει την τεράστια σημασία που έχει η ιστορία της σμύριδα στη Νάξο που δυστυχώς περιορίζεται στο ‘’ότι η σμύριδα ακόνιζε μαχαίρια ‘’……


ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΞΩΤΗΣ email: giorgos.manolas@yahoo.gr


Σχολιάστε Ελεύθερα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...