Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Άδεια από τον Φάμελλο για μεταφορά και καύση 9.000 τόνων RDF-SRF στην ΑΓΕΤ – Δύο ημέρες πριν τις ευρωεκλογές


Δύο ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Θεσσαλία», το υπουργείο Περιβάλλοντος υπό την ηγεσία του κ. Φάμελλου, έδωσε άδεια στην εταιρεία μεταφοράς αποβλήτων Deco s.p.a από την πόλη Spoltore στην περιφέρεια της Πεσκάρα να μεταφέρει για καύση 9.000 τόνους RDF-SRF για καύση στην ΑΓΕΤ. Είναι η πρώτη φορά που δόθηκε άδεια για φορτίο που ξεπερνά τους 2.000 τόνους.

Ο κ. Φάμελλος λίγες ημέρες πριν παραδώσει υπέγραψε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, Νέλλο Κανελλόπουλο, τη νέα Εθελοντική Συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία. Η νέα Εθελοντική Συμφωνία αντικαθιστά την προγενέστερη, που έληξε το 2016, θέτοντας ένα νέο πλαίσιο, για τη χρήση εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων, δηλαδή καθιερώνεται η δημοσιοποίηση των μετρήσεων, αυξάνεται η συχνότητα των μετρήσεων των παρακολουθούμενων εκπομπών αέριων ρύπων, πέραν των συμβατικών απαιτήσεων της νομοθεσίας, εξακολουθούν να αποκλείονται από τη χρήση κατηγορίες δευτερογενών καυσίμων με χαμηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και δρομολογείται η σύσταση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στις 24 Μαΐου το υπουργείο περιβάλλοντος με αριθμό πρωτοκόλλου 20486/631, έδωσε την συναίνεσή του για τη μεταφορά των 9000 τόνων αποβλήτων, στην εταιρεία με έδρα την Ιταλία. «Με αυτό τον τρόπο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενεργώντας ως αρμόδια αρχή προορισμού, συναινεί με την κοινοποιηθείσα με αριθμό εγγράφου ITO22185 αποστολή 9.000 τόνων αποβλήτων, που περιγράφονται ως απορρίμματα καυσίμων RDF / SRF, από την Ιταλία προς την Ελλάδα για ανάκτηση υπό την ευθύνη της «DECO SpA» αναφέρει το έγγραφο. Όπως τονίζει, η παραλαβή και η διαχείριση των αποβλήτων στη μονάδα ανάκτησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τα κριτήρια των αδειών της εγκατάστασης ανάκτησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
-Η αποστολή των αποβλήτων μπορεί να αρχίσει μετά από γραπτή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής αποστολής,
-μετά τη γραπτή ή σιωπηρή συναίνεση των αρμόδιων αρχών των χωρών διέλευσης,
υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του WSR, είναι έγκυρη.
-Τα έγγραφα μετακίνησης και τα αντίγραφα του εγγράφου κοινοποίησης περιέχουν τη γραπτή συγκατάθεση και τους όρους των αρμόδιων αρχών.
– Περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές σε τυποποιημένη μορφή σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, ατυχήματος ή κινδύνου και φύλλου δεδομένων ασφαλείας υλικών σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
-Η αρμόδια αρχή του λιμένα μπορεί να επιτρέψει την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στους λιμένες εξόδου, διέλευσης ή εισόδου, εν αναμονή της μεταφοράς.
-Κατά την οδική μεταφορά αποβλήτων δεν επιτρέπεται προσωρινή αποθήκευση. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά, επιτρέπονται οι στάσεις / στάθμευση που απαιτούνται από τους όρους μεταφοράς υπό την ευθύνη του κοινοποιούντος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
-Σε περίπτωση που η μεταφορά αποβλήτων ή τυχαίας ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή ανάκτησης, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς, ο κοινοποιών οφείλει να οργανώσει την εναλλακτική ανάκτηση της διάθεσης, και / ή εκ νέου ανάληψης.
-Σε περίπτωση συστηματικής και τυχαίας ρύπανσης ή συμβάντος έκτακτης ανάγκης, ο κοινοποιών υποχρεούται να καλύψει τις ζημίες που προκλήθηκαν σε τρίτους και το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην προηγούμενη κατάστασή του.
-Αυτή η συναίνεση ισχύει έως τις 30-04-2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι άδειες εξακολουθούν να ισχύουν.
Σχολιάστε Ελεύθερα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...